Mayıs ayının ilk haftası (Vefa Lisesi Boza günü, ITU Makina Fakültesi Şenliği)

Mayıs ayı, okul mezunlarının geleneksel toplanma mevsimidir ve genelde okulların mezunlarına sunduğu ikramlarla isimlendirilir. En fazla dağıtılan pilavdır ve okullar arasında farklılık pilavın içeriğindedir (fasulyeli, nohutlu, etli vb.). Boza ise sadece Vefa Lisesiyle özdeşleşmiştir.