Fotoğraf ve Sanat

İnsanda farklı duygular uyandıran ya da yaratıcılık ve emek içeren bir fotoğraf, sanat olarak kabul edilebilir mi? 1840 yılında, fotoğrafın ilk defa ortaya çıkmasına Fransız Ressam Paul Delaroche (1797-1856)’in tepkisi şuydu; “Bugün itibariyle, resim sanatı…