Mübadele, Yunanistan ve Türkiye ortak tarihi

1920 lerde kendiliğinden başlayan ve 1923 Lozan anlaşmasıyla yazılı hale gelerek bir zorunluluk olan büyük mübadele (değiş-tokuş), Istanbul dışında Anadolu’da yaşayan tüm Rumların Yunanistan’a, Batı Trakya (Mesta-Karasu (bugünkü Nestos) nehrini ile Meriç nehrinin arası) dışında…