Kadın Sesi

Kadın hemen her toplumda baskıya uğramıştır. İlkel çağlardan başlayan bu ataerkil düzen, en ileri uygarlıklarda bile devam etmiştir. Hatta kadın sesi bile sorun edilmiştir. Kadınların şarkı söylemesi yasaklanmış, opera sahnelerinde kadınlar yerine “kastrato” denilen hadım…