Cevat Selim ve Özgürlük Anıtı

“Amacı, 20. yüzyılın dilini kullanarak, Sümer, Babil, Asur ve tabii ki İslam medeniyetlerini içinde barındıran, Irak’a özgü sanatsal bir dil yaratmaktı”. Cevat Selim, Irak modern sanatının kurucusu kabul edilen, ressam ve heykeltıraş. Babası Irak hükümetine…