Anasayfa » Mozart Sihirli Flüt – 18 (Operanın Tamamı)

Mozart Sihirli Flüt – 18 (Operanın Tamamı)

Yazar 3noktacom

2020 yılında ilki gerçekleştirilen Hayal Melodileri” resim yarışmasına katılan sanatçılardan, Mozart’ın “Sihirli Flüt” operasını dinlemeleri, operanın kendisi ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel bir anlatım dili ile ifade etmeleri ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları istenmiştir.

Bu nedenle operanın 17 ayrı bölümü detaylı olarak anlatılmış, sanatçıların anlamını bilmeden dinlemesi için de özenli bir çalışma yapılmıştır. Aşağıda, operanın tamamını bulabilirsiniz. Linkleri kullanılarak, önemli bölümlerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek

Opera muhteşem bir uvertür ile başlar.

I.PERDE

Peşine düşen dev yılandan kurtulmak için sağa sola koşuşturan Tamino korkudan bayılır. Aynı anda sahneye giren Gece Kraliçesi’nin üç nedimesi güçlerini kullanarak yılanı öldürürler. Üç nedime sahneyi terk eder, Gece Kraliçesi’ne doğru yola çıkarlar. Bu sırada Tamino uyanır. Yılan ölmüş ve kurtulmuştur ama etrafta kimseler yoktur.

Uzaktan neşeli bir türkü sesi gelir. Tuhaf kıyafeti, sırtında kuş kafesi, elindeki flütle garip biri sahneye gelir. Gelen Papageno’dur. Kuş avcısı olduğunu anlatan Papageno, özellikle kadınlara olan düşkünlüğünü vurgular.

Tamino, kendisini yılandan kurtaranın Papageno olduğunu düşünür. Bu sırada üç nedime tekrar sahneye gelir. Papageno’yu yalan söylediği için cezalandırırlar. Tamino’ya gerçekte onu kurtaranın kendileri olduğunu anlatırlar. Gece Kraliçesi için çalıştıklarını söyleyerek, Kraliçe’nin kızının bir resmini Tamino’ya verirler. Tamino, Gece Kraliçesi’nin kızının resmini görür görmez ona aşık olur.

Üç nedime, efendileri Gece Kraliçesi’nin Tamino ile konuşacağını söyler. Gece Kraliçesi gök gürültüsü ve şimşek sesleri arasında sahneye gelir ve Tamino’ya hitap eder. Kızının kaçırılmasını anlatır ve Tamino’dan kızını Sarastro’dan kurtarmasını ister.

Gece Kraliçesi gözden kaybolur . Üç nedime ile birlikte Papageno ve Tamino sahnededir. Tamino ve Papageno, Gece Kraliçesi’nin kızını kurtarmak için yola çıkacaklardır. Üç nedime, bu zorlu yolculuk için Tamino ve Papageno’ya yardım etmek isterler. Tamino’ya sihirli bir flüt, Papageno’ya sihirli çanlar verirler. Tehlike ile karşılaşınca bunları çalacaklardır. Yolu göstermeleri için de üç delikanlı onlara eşlik edecektir.

Pamina sahnededir. Sarastro’nun sarayından kaçmaya çalışırken, Sarastro’nun uşağı zenci Monostatos tarafından yakalanır. Monostatos’un adamları Pamina’yı bağlarken, sahneye Papageno gelir. Tamino ile birlikte Pamina’yı aramak için yola çıkarlar ama birbirlerini kaybederler. Şans eseri Papageno orayı bulur. Nihayet Papageno ve Pamina konuşmaya başlarlar.Nihayet, Papageno kendisini kurtarmak için geldiklerini ve özellikle Tamino’nun fotoğrafını görür görmez Pamina’ya aşık olduğunu ifade eder. Aşk kelimesini duyar duymaz, Papageno kederlenir. 

Diğer tarafta prens Tamino, üç delikanlının yönlendirmesiyle, Sarastro’nun sarayının önüne gelir. Üç delikanlı Tamino’yu yalnız bırakır ve gider. Sarayın önünde 3 kapı vardır. Tamino, kapılardan birini seçer seçmez karşısına bir adam çıkar. Tamino, Sarastro’nun adamına “kötüye karşı intikam” için geldiğini ifade eder. Adam “aramızda böyle bir kimse yok” şeklinde cevap verir. Tamino’ya, Sarastro’yu da dinlemesini ve ona göre karar vermesini tavsiye eder. Tamino’yu yalnız bırakır ve çıkar. Bu arada Tamino, Pamina’nın yaşadığını öğrenir. Sevinç ve heyecanla, Pamina’yı bulacağını ifade eder. Sihirli flütünü çalmaya başlar. Tamino’nun flüt sesi Papageno ve Pamina’ya da ulaşır. Papageno’da kendi flütüyle Tamino’ya cevap verir. İki tarafta birbirini bulmuştur.

Pamina ve Papageno heyecanla Tamino’yu bulmak için koşarlarken, karşılarına tekrar Monostatos ve adamları çıkar. Pamina ve Papageno’yu yakalayıp bağlamak isterler. Kuşçu Papageno , 3 nedimenin verdiği sihirli çanları çalmaya başlar. Monastos ve adamları müziğin etkisiyle dans etmeye başlar ve uzaklaşırlar. İkilinin sözleri çarpıcıdır “Her iyi adam böyle bir çıngarak bulsa, keşke yense kötüleri kolayca”. Uzaktan gelen marş, Sarastro’nun yaklaştığını haber verir. Papageno korkmaktadır; “Fare olsaydım kaçardım deliğe, sümüklü böcek olsaydım girerdim kabuğuma”.

Halk Sarastro’yu selamlar. Monostatos prens Tamino’yu yakalamıştır. Tamino Pamina’yı, Pamina Tamino’yu ilk defa görür. Monostatos un yaptığı kötülüklerin farkında olan Sarastro, yardımcısı Monostatos’a 77 sopa atılmasını emreder. Ceza halk tarafından sevinçle karşılanır ve Sarastro’nun adaleti vurgulanır. Sarastro, Tamino ve Papageno için de kararını verir; bu iki yabancı ruhen temizlenmelidir. İkinci perde, Papageno ve Tamino için sınavlar yapılacaktır. Çoşkulu müzikle perde iner.

II.PERDE

Sarastro’nun sarayında, kalabalık bir salon. Sahne çok güzel bir marş ile açılır. Sarastro, prens Tamino, Pamina ve Papageno’nun sınavlardan geçmesi durumunda kendi aralarına alabileceklerini belirtir. Tarikat ileri gelenlerinin onayı ile Tamino, Pamina ve Papageno’nun sınava girmesi kabul edilir. Sarastro bu duruma sevinir, Tanrıça İsis ve Tanrı Osiris’e teşekkür edip, gençlere yardım etmeleri için dua eder.

Sınav başlar. İkinci bir emre kadar konuşmaları yasaktır. Üç nedime sahneye gelerek, sınavı geçmemeleri için ikiliyi sıkıştırırlar. Gece Kraliçesi’nin emirlerini yerine getirmelerini, Sarastro’nun düşman olduğunu ifade ederler. Tamino hiç cevap vermez, Papageno ise konuşma yasağına rağmen üç nedimeye laf yetiştirmeye çalışır.

Diğer tarafta Pamina sarayın bahçesinde uyumaktadır. Ay ışığının aydınlattığı ortamda, Monostatos gözükür ve pek meşhur şarkısıyla uyumakta olan Pamina’ya yaklaşır.

Tam bu sırada, Pamina’nın annesi Gece Kraliçesi ikinci kez sahneye gelir, kızını Monostatos’tan kurtarır. Opera tarihinin en meşhur aryalarından birini söyler, kızından Sarastro’yu öldürmesini ister. Gece Kraliçesi ilk perdede yaptığı gibi aryasını söyler ve gözden kaybolur.

Tamino ve Papageno sesiz kalma sınavını başarıyla bitirmek üzeredir. Sınavın son seviyesi sevgilileri ile karşılaşmalarıdır. Tamino kurala uyar ve Pamina ile konuşmaz. Pamina, Tamino’nun kendisi ile konuşmaması nedeniyle mutsuzdur. Sınavın konusundan habersizdir ve yeni bulduğu aşkını kaybettiğini düşünerek üzüntüsünü anlatır.

Papageno ise karşısına çıkan (koca karı) Papagena ile konuşur. Kendini kontrol edemeyen ve oyunun neşe kaynağı olan Papageno’nun sınavı geçmesi zordur. Tarikat ileri geleni durumunu Papageno’ya anlatır. Zaten Papageno’nun da erdem ya da olgunlaşmak gibi bir arzusu yoktur. Bu arada, kocakarı görünümündeki Papagena tekrar sahneye gelir. Kadın elini uzatır. Eğer elini kabul etmezse burada hapis olacağını, su ve ekmekle yaşayacağını söyler. Papageno düşünür ve elini verir. O anda kocakarı Papagena, genç ve güzel bir Papagena’ya dönüşür.

Bu arada Pamina mutsuz ve umutsuzdur. Tamino’ya bir daha kavuşamayacağını düşünür. Annesinin Sarastro’yu öldürmek için verdiği hançer ile canına kıymayı dahi düşünür. Üç delikanlı sahneye gelir ve Pamina’ya yardım ederler. İntihar etmenin ruhuna zarar vereceğini ve günah olduğunu ifade ederler. Sarastro’da sahneye gelir, Pamina’ya sınavı anlatır ve Tamino ile Pamina’yı bir araya getirir. Pamina, Tamino ile birlikte kalan imtihanlara da girmek ister, öleceklerse birlikte öleceklerdir. Artık Tamino, kalan iki sınavı Pamina ile birlikte verecektir. Sihirli flütün de yardımıyla, önce kızgın alevlerden sonra azgın şelaleden geçerler. Sınav başarıyla verilmiştir. Sarastro, Pamina ve Tamino’yu tarikata kabul eder.

Diğer tarafta Papageno’da mutsuz ve umutsuzdur. Kurallara uymamış, sürekli konuşmuş ve sınavı geçememiştir. Papagena’ya bir daha kavuşamayacağını düşünür. İpi boynuna geçirip, canına kıymaya hazırlanırken, üç delikanlı sahneye gelir; “Dur Papageno! Akıllı ol! İnsan dünyaya bir defa gelir”Papageno, üç delikanlının tavsiyesiyle sihirli çanlarını çalar ve Papagena‘sına kavuşur.

Ve final sahnesi başlar. Herkes isteklerine kavuşmuştur ama Gece Kraliçe’si kaybettiği güçlerini geri alamamıştır. Monostatos, Gece Kraliçesi ve üç nedime sahnededir. Birbirlerine sessiz olmalarını söyleyerek (stille! stille!) tapınağa doğru ilerler. Anlarız ki, Monostatos Sarastro’yu öldürecek ve karşılığında Pamina’yı alacaktır. Gökgürültüleri arasında korkunç bir fırtına kopar ve beşi birden yok olur. Sahneye Sarastro ve tarikat ileri gelenleri gelir. Tamino ve Pamina mutludur. Tanrı İsis ve Osiris, onları güzellik ve akılla taçlandırmıştır.